OTVORENI JAVNI NATJEČAJ  za zakup poslovnog i skladišnog prostora

OTVORENI JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog i skladišnog prostora

Sukladno Odluci Uprave broj: 4082/21  od 25. studenoga 2021. godine i Odluci Uprave broj:2674/22 od 4. srpnja 2022. godine Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Koprivnica, raspisuje

OTVORENI JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog i skladišnog prostora u prizemlju i vanjskog prostora u sklopu  Poslovnog centra „Pevec“ u Koprivnici, Radnička cesta 10.

Natječaj pronađite OVDJE

Tlocrt prostora pronađite OVDJE