Obavijest o odvozu glomaznog otpada – RAJON 9 (KOPRIVNICA – dio i HEREŠIN)

Obavijest o odvozu glomaznog otpada – RAJON 9 (KOPRIVNICA – dio i HEREŠIN)

Komunalac Koprivnica obavještava građane da će u UTORAK, 25. LISTOPADA, obavljati odvoz glomaznog otpada u prigradskim naseljima koja spadaju u RAJON 9:

HEREŠIN: Darka Ozmeca, Hrvatske državnosti, Koprivnička, Matije Gupca, Marovska, Školska, Zagorska

KOPRIVNICA: Gibanična, Herešinska, Josipa Reša, Kneza Domagoja, Ledinska, Preložna, Stjepana Kukeca, Tome Blažeka, TomeŠestaka, Trg bana Jelačića, Slavka Lowyja

Građanima će Komunalac na navedeni datum odvesti glomazni otpad s kućnog praga samo ako su prethodno ispunili i dostavili PRIJAVNICU prema uputi koju su dobili na kućnu adresu. Prijavnicu možete preuzeti i OVDJE, a potrebno ju je predati najkasnije do 18. listopada. Prijavnicu možete osobno donijeti u Komunalac (Mosna ulica 15, Komunalni sektor), poslati na e-mail adresu: odvoz.kontejnera@komunalac-kc.hr ili pozivom na broj telefona 048/251-863.

Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17 i 84/19) GKP Komunalac dužan je, kao davatelj usluge, u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade. Svaki dodatni odvoz se naplaćuje, a korisnik ga može zatražiti na broj telefona 048/251-844.

Također, svi korisnici kojima Komunalac pruža javnu uslugu sakupljanja miješanog komunalnog i/ili biorazgradivog otpada, mogu glomazni otpad besplatno odložiti na reciklažnom dvorištu u Herešinu.

Popis predmeta i tvari koji spadaju u glomazni otpad pogledajte OVDJE