OTVORENI JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta

OTVORENI JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta

OTVORENI JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu ili pod upravljanjem KOMUNALCA d.o.o.

Predmet ponude je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu ili pod upravljanjem KOMUNALCA d.o.o., Mosna ulica 15, Koprivnica, OIB: 41412434130, na području katastarske općine Koprivnica.

DOKUMENTACIJA