Fašnik u Smuteku i na koprivničkom placu

Fašnik u Smuteku i na koprivničkom placu

Male maškare iz 4.c razreda Osnovne škole Antun Nemčić Gostovinski s učiteljicom Đurđicom Poštom razveselile su prodavače i kupce na koprivničkom placu kojeg su posjetili u povodu Fašnika, a na placu su izložili i svoje umjetničke radove – maske izrađene od starih kapa i predmeta koji su našli novu namjenu poput otpadnih čepova, starih vrpci, vezica i ukrasnog papira.

Vesele maškare otpjevale su i svoju pokladnu pjesmu, a Smutek – domaći kutek počastio je djecu krafnama i čajem.