Kompostana

U cilju zaštite okoliša i razvoja održivog gospodarenja otpadom na području Koprivnice 2011. godine izgrađeno je kompostište, a 2021. godine suvremena kompostana.

Na kompostani se prikuplja biorazgradivi otpad nastao kao rezultat aktivnosti poduzeća na uređenju i održavanju zelenih površina te zeleni otpad iz domaćinstva.

Biorazgradivi otpad prikupljen iz okućnica ulazi u proces kompostiranja, gdje nakon niza kontroliranih aktivnosti nastaje visoko kvalitetan finalni proizvod – kompost I. klase DOMKO

Kompost DOMKO kojeg nudi Komunalac prošao je sve nabrojene promjene (faze), ispitana su njegova kemijska svojstva u ovlaštenom laboratoriju (Agronomski fakultet sveučilišta u ZG, Euroinspekt-Croatiakontrola ZG) i kao takav ima karakteristike kvalitetnog organskog poboljšivača tla koji se u poljoprivrednoj proizvodnji može koristiti kao organsko gnojivo s osnovnom namjenom ishrane bilja te za podizanje organske tvari, poboljšanje mikrobiološke aktivnosti i fizikalnih osobina tla.

ZAŠTO JE VAŽNO KOMPOSTIRANJE?

  • više od 1/3 ukupnog otpada koji nastaje u domaćinstvima je organski ili biootpad
  • takav otpad nije smeće, već visokovrijedna sirovina za proizvodnju komposta
  • kompostiranjem se uspostavlja prirodni kružni tok tvari u prirodi
  • kompostiranje biorazgradivog otpada je doprinos zaštiti okoliša

Građani kojima uslugu odvoza komunalnog otpada pruža Komunalac besplatno mogu dovesti biorazgradivi otpad na Kompostanu Herešin.

Pravne osobe, obrtnici i ustanove prilikom dovoza dužne su dostaviti prateći list za otpad, koji se može preuzeti na: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – Obrasci iz područja gospodarenja otpadom

Prilikom predaje otpada korisnik je dužan dati na uvid osobnu iskaznicu.

Ukupne količine biorazgradivog otpada na kompostištu:

Godina Biorazgradivi otpad (t) Od toga prikupljeno na kućnom pragu (t)
2022. 9290,71 4669,57
2021. 5775,01 2.525,42
2020. 5.231,99 2.515,79
2019. 5.495,28 2.293,81
2018. 3.304,10 1.757,11
2017. 2.961,18 1.527,50
2016. 3.044,20 1.364,88
2015. 2.501,58 982,38
2014. 3.388,74 515,12
2013. 2.425,30 436,7