Kompostište

Kontakt: +385 (0)48 636 008
Lokacija:  Marovska 22, Herešin, Koprivnica
 
Radno vrijeme kompostišta:
Ljetno radno vrijemeZimsko radno vrijeme
Ponedjeljak: od 7,00 do 19,00Ponedjeljak: od 7,00 do 15,00
Utorak – petak: od 7,00 do 15,00Utorak – petak: od 7,00 do 15,00
Subota: od 8,00 do 13,00Subota: od 8,00 do 13,00

RASPORED ODVOZA BIORAZGRADIVOG OTPADA

CJENIK

U cilju zaštite okoliša i razvoja održivog gospodarenja otpadom na području Koprivnice 2011. godine izgrađeno je kompostište.

Na kompostištu se prikuplja biorazgradivi otpad nastao kao rezultat aktivnosti poduzeća na uređenju i održavanju zelenih površina te zeleni otpad iz domaćinstva.

Biorazgradivi otpad prikupljen iz okućnica ulazi u proces kompostiranja, gdje nakon niza kontroliranih aktivnosti nastaje visoko kvalitetan finalni proizvod – kompost I. klase DOMKO

Kompost DOMKO kojeg nudi Komunalac prošao je sve nabrojene promjene (faze), ispitana su njegova kemijska svojstva u ovlaštenom laboratoriju (Agronomski fakultet sveučilišta u ZG, Euroinspekt-Croatiakontrola ZG) i kao takav ima karakteristike kvalitetnog organskog poboljšivača tla koji se u poljoprivrednoj proizvodnji može koristiti kao organsko gnojivo s osnovnom namjenom ishrane bilja te za podizanje organske tvari, poboljšanje mikrobiološke aktivnosti i fizikalnih osobina tla.

ZAŠTO JE VAŽNO KOMPOSTIRANJE?

  • više od 1/3 ukupnog otpada koji nastaje u domaćinstvima je organski ili biootpad
  • takav otpad nije smeće, već visokovrijedna sirovina za proizvodnju komposta
  • kompostiranjem se uspostavlja prirodni kružni tok tvari u prirodi
  • kompostiranje biorazgradivog otpada je doprinos zaštiti okoliša

Građani kojima uslugu odvoza komunalnog otpada pruža Komunalac besplatno mogu dovesti dvije autoprikolice biorazgradivog otpada mjesečno na Kompostište u Herešinu (cca 2m³).

Pravne osobe, obrtnici i ustanove prilikom dovoza dužne su dostaviti prateći list za otpad, koji se može preuzeti na: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – Obrasci iz područja gospodarenja otpadom

Prilikom predaje otpada korisnik je dužan dati na uvid osobnu iskaznicu.

Ukupne količine biorazgradivog otpada na kompostištu:

VRSTA OTPADA2013.2014.2015.2016.2017.2018.2019.
BIORAZGRADIVI OTPAD 2.425,303.388,742.501,583.044,202.961,183.304.15.495,28
OD TOGA PRIKUPLJENO NA KUĆNOM PRAGU436,70515,12982,381.364,881.527,501.757,112.293,81