Zbrinjavanje građevinskog otpada

Kontakt: +385 (0)48 636 008
Lokacija:  Marovska 22, Herešin, Koprivnica

Radno vrijeme:

Ljetno radno vrijemeZimsko radno vrijeme
Ponedjeljak: od 7,00 do 19,00Ponedjeljak: od 7,00 do 15,00
Utorak – petak: od 7,00 do 15,00Utorak – petak: od 7,00 do 15,00
Subota: od 8,00 do 13,00Subota: od 8,00 do 13,00

Reciklažno dvorište za građevni otpad ne radi nedjeljom i blagdanom.

Početkom 2011. godine u naselju Herešin otvorena je lokacija za gospodarenje građevinskim otpadom.

Na reciklažnom dvorištu za građevni otpad obavlja se obrada (drobljenje) građevnog otpada u korisnu sirovinu čime se smanjuje potreba za iskorištavanjem prirodnih resursa, dok se istovremeno smanjuje i količina odloženog otpada što pridonosi dužem vijeku korištenja postojećeg odlagališta otpada.

Građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina te otpad nastao od iskopanog materijala.

Na reciklažno dvorište za građevni otpad mogu se dovesti sljedeće vrste otpada:

  • beton
  • cigla
  • crijep, pločice
  • mješavina betona, cigle, crijepa i keramike
  • zemlja i kamenje
  • građevinski materijali na bazi gipsa

Prilikom dovoza građevni otpad ne smije biti izmiješan s ostalim vrstama otpada (npr. staklo, papir, plastika, drvo, gume, miješani komunalni otpad, biorazgradivi otpad i slično). U slučaju nepravilno razvrstanog otpada naplaćuje se dodatno razvrstavanje ili se otpad neće zaprimiti.

Korištenje reciklažnog dvorišta za građevni otpad besplatno je za građane kojima Komunalac obavlja uslugu sakupljanja komunalnog otpada u količini do jedne autoprikolice (cca 2m³) mjesečno.

Pravne osobe, obrtnici i ustanove prilikom dovoza dužne su dostaviti prateći list za otpad, koji se može preuzeti na Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – Obrasci iz područja gospodarenja otpadom

Prilikom predaje otpada korisnik je dužan dati na uvid osobnu iskaznicu.

Količine zbrinutog građevinskog otpada:

VRSTA OTPADA2013.2014.2015.2016.2017.2018.2019.
GRAĐEVINSKI OTPAD1.122,841.028,44553,40415,100,00860,221.253,16