ZBRINJAVANJE OTPADA

SMANJIMO SVOJ KUĆNI OTPAD ZA JEDNU TREĆINU – KOMPOSTIRAJMO!

Obavljamo poslove zbrinjavanja komunalnog i neopasnog otpada te zbrinjavanje i privremeno skladištenja posebnih kategorija neopasnog otpada (ambalažni otpad, biorazgradivi otpad, građevni otpad, problematični otpad i ostali korisni otpad). U cilju što kvalitetnijeg gospodarenja otpadom izgrađena je potrebna infrastruktura za zbrinjavanje otpada.

Na području grada Koprivnice uspostavljen je značajni dio neophodne infrastrukture i opreme za uspostavu integralnog sustava gospodarenja otpadom koji omogućava dostizanje propisanih kriterija prema Direktivama EU i to:

 • provedena sanacija odlagališta Piškornica
 • izgrađeno reciklažno dvorište
 • izgrađeno kompostište za biorazgradivi otpad
 • izgrađeno reciklažno dvorište za građevni otpad
 • podjela posuda za biorazgradivi otpad na području grada Koprivnice
 • podjela plavih i žutih posuda na području grada Koprivnice
 • prikupljanje problematičnog (opasnog) otpada na reciklažnom dvorištu
 • uvođenje nadogradnje sustava prikupljanja otpada u pogledu obračuna naplate komunalne usluge odvoza otpada prema volumenu
 • nabavljeno mobilno reciklažno dvorište
 • izgrađeno novo reciklažno dvorište u Herešinu
 • Izgrađena nova kompostana u Herešinu

RECIKLAŽNA DVORIŠTA
Ulica Hrvatske državnosti 94
 Herešin, 48 000 Koprivnica
Tel +385 (0)48 649 348

Ulica Adolfa Daničića 5, 48000 Koprivnica
Tel +385 (0)48 621 047 (privremeno zatvoreno za građane)

KOMPOSTANA
Marovska 22 Herešin, 48000 Koprivnica
Tel +385 (0)48 636 008

RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA GRAĐEVNI OTPAD
Marovska 22 Herešin
 48 000 Koprivnica
Tel +385 (0) 48 636 008