Odlagalište otpada Piškornica

 

Na odlagalištu otpada Piškornica zbrinjava se komunalni i neopasni otpad.

Kako bi se zbrinjavanje otpada provelo na prihvatljiviji način, 1991. godine izrađeno je Idejno rješenje sanacije deponija s nastavkom odlaganja po metodi sanitarnog deponija – Koprivnica. Tijekom izvođenja ovih radova izgrađeno je 5 piezometara radi kontinuiranog praćenja podzemnih voda na odlagalištu otpada.

U ožujku 2001. godine prihvaćena je Studija utjecaja na okoliš, kada je izrađeno i Idejno rješenje odlagališta otpada I. Kategorije na lokaciji Piškornica – Koprivnica.

Tijekom 2004. godine izdana je lokacijska i građevinska dozvola za uređenje – sanaciju i konačno uređenje odlagališta Piškornica.

Sanacija se provodila od 2005. godine, a završena je 2011. godine.

Cjelokupni stari otpad premjestio se na novouređenu plohu na koju je postavljen sloj gline debljine 1m, HD-PE folija, geotekstil i drenaža za procjedne vode.

Količine miješanog komunalnog otpada koje je Komunalac odložio na odlagalište otpada Piškornica

godina2013.2014.2015.2016.2017.2018.2019.
Količine otpada (t)8.624,948.041,807.307,157.432,116.718,816.721,535.926,58

Odlagalište otpada Piškornica je temeljem sporazuma dana 25.09.2015. predano Piškornici-sanacijsko odlagalište j.d.o.o. te nije u vlasništvu tvrtke Komunalac d.o.o.