RECIKLAŽNO DVORIŠTE

RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Kao poduzeće koje je društveno odgovorno, nastojimo educirati Vas, naše korisnike i posjetitelje, pravilnom načinu razvrstavanja korisnog otpada. Na taj način svatko od nas može doprinijeti očuvanju ne samo našeg užeg okoliša već i naše planete. U ožujku 2015. godine reciklažno dvorište upisano je u Očevidnik reciklažnih dvorišta. Broj upisa reciklažnog dvorišta: REC-029. Dodatne informacije mogu se dobiti u radno vrijeme na broj telefona +385 (0)48 621 047. Lokacija:  Ulica Adolfa Daničića 5, Koprivnica

Komunalac u 2020. godini otvara novo reciklažno dvorište u Herešinu. Stavljanjem u funkciju novog reciklažnog dvorišta očekuje se smanjenje nepropisnog odlaganja otpada na divlja odlagališta i zelene otoke, rasterećenje postojećeg reciklažnog dvorišta, čiji kapaciteti za pojedinu vrstu otpada nisu dovoljni s obzirom na broj stanovnika i količinu otpada, te povećanje efikasnosti prikupljanja otpada.

Pravne osobe, obrtnici i ustanove prilikom dovoza dužne su dostaviti prateći list za otpad, koji se može preuzeti na: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – Obrasci iz područja gospodarenja otpadom.

Prilikom predaje otpada korisnik je dužan dati na uvid osobnu iskaznicu.

Koristi od reciklaže

• recikliranjem jedne tone staklenog ambalažnog otpada uštedi se oko 700 kg kvarcnog pijeska, 200 kg vapnenca, 180 kg sode, 30 m3 plina i 950kWh električne energije,
• proizvodnjom jedne tone papira od papirnatih od papirnatih otpadaka uštedi se 3,5 m3 drva, 70.000 l vode, cca 4.000 kWh električne energije i smanjuje se onečišćenost vode za 14 puta,
• recikliranjem jedne tone aluminijskih doza uštedi 5 t boksita i utroši 20 puta manje energije.

Popis otpada koji se može odložiti u reciklažno dvorište

• papir, karton, staklo (boce), ravno staklo, metalni ambalažni otpad, gajbe od pića, PET ambalažni otpad, PE folije, stiropor, gume, glomazni otpad, tekstil, odjeća, jestivo ulje i masti
• Problematični otpad (opasni  otpad):  odbačena električna i elektronična oprema,baterije, lijekovi, motorna ulja,antifriz, uljni filtri, akumulatori, problematične tvari iz kućanstva (kemikalije, boje i lakovi, razrjeđivači i sl., ambalaža od pesticida, lijekova, kemikalija, zapaljivih tvari), flourescente cijevi i žarulje, drvo koje sadrži opasne tvari

Za građane kojima uslugu odvoza komunalnog otpada pruža GKP Komunalac d.o.o. besplatno mogu predati navedeni otpad na reciklažnom dvorištu.

Skip to content