Projekt “Otpad pametno odvoji – dobre navike usvoji!” financiran je iz Kohezijskog fonda 2014.-2020., a odobren je u okviru poziva na dostavu prijedloga projekata “Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom” raspisanom od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Cilj projekta je tijekom 20 mjeseci informirati i educirati stanovništvo grada Koprivnice i projektne partnere o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na 4 teme: sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta, a sve s ciljem smanjenja količine otpada na odlagalištima.

Cjelokupan projekt je orijentiran na podizanje svijesti o održivom gospodarenju otpadom kroz informativno-edukativne aktivnosti koje uključuju podjelu letaka, brošura i plakata cjelokupnom stanovništvu na području obuhvata projekta, oglašavanje i educiranje stanovništva putem tiskanih i elektroničkih medija te kroz aktivnosti organiziranja radionica, javnih tribina i igrokaza.

Glavni korisnik projekta: Grad Koprivnica

Projektni partneri:

– Općina Drnje
– Općina Đelekovec
– Općina Hlebine
– Općina Koprivnički Bregi
– Općina Koprivnički Ivanec
– Općina Legrad
– Općina Novigrad Podravski
– Općina Rasinja
– Općina Sokolovac

Vrijednost projekta:

– Ukupno prihvatljivi troškovi: 1.141.160,22 kn
– Bespovratna sredstva: 832.488,20 kn (85 %)

Period implementacije projekta: 26.06.2018. – 26.02.2020.

CILJNE SKUPINE:

Projekt obuhvaća pet ciljnih skupina:

– svi građani,
– djeca (predškolska djeca od 3 do 7 i školska od 7 do 14 godina),
– odgojno-obrazovne institucije,
– poslovna javnost i
– turisti

 

Izvor: www.koprivnica.hr