Otpadni papir

U listopadu 2014. godine započeli smo pilot projekt odvojenog skupljanja otpadnog papira putem plavih vreća kojima su obuhvaćena rubna područja grada Koprivnice s prigradskim naseljima te općine Koprivnički Bregi, Drnje i Novigrad Podravski.

Tijekom 2018. godine podijelili smo 8000 plavih kanti za papir. Trenutno se sakupljanje papira obavlja jednom mjesečno prema rasporedu odvoza u gradu Koprivnici, prigradskim naseljima i općinama Koprivnički Bregi, Novigrad Podravski, Molve, Drnje, Đelekovec, Legrad, Koprivnički Ivanec, Sokolovac.

U PAPIR SE ODLAŽE:

U PAPIR SE NE ODLAŽE:

Novinski papir, časopisi, katalozi

Prljavi i zamašćeni papir

Uredski papir, bilježnice

Fotografije

Papirnate vrećice, ambalažni papir

Plastificirani papir

Karton, kartonske kutije za jaja

Tetrapak

Ukupne količine prikupljenog papira (t):

Godina2009.2010.2011.2012.2013.2014.2015.2016.2017.2018.2019.
Ukupno prikupljeni papir (t)0,9465,12131,835157,91250,44319,56445,82466,2238,508449,38803,45
Od toga prikupljeno na kućnom pragu (t)     5,69752,57254,4365,39205,02607,38
Osim uz odvoz, otpadni papir može se odložiti na reciklažnom dvorištu i zelenim otocima.