Otpadni papir

U listopadu 2014. godine započeli smo pilot projekt odvojenog skupljanja otpadnog papira putem plavih vreća kojima su obuhvaćena rubna područja grada Koprivnice s prigradskim naseljima te općine Koprivnički Bregi, Drnje i Novigrad Podravski.

Tijekom 2018. godine podijelili smo 8000 plavih kanti za papir. Trenutno se sakupljanje papira obavlja jednom mjesečno prema rasporedu odvoza u gradu Koprivnici, prigradskim naseljima i općinama Koprivnički Bregi, Novigrad Podravski, Peteranec, Drnje, Đelekovec, Legrad, Koprivnički Ivanec, Sokolovac.

U PAPIR SE ODLAŽE:

U PAPIR SE NE ODLAŽE:

Novinski papir, časopisi, katalozi

Prljavi i zamašćeni papir

Uredski papir, bilježnice

Fotografije

Papirnate vrećice, ambalažni papir

Plastificirani papir

Karton, kartonske kutije za jaja

Tetrapak

Ukupne količine prikupljenog papira (t):

GodinaUkupno prikupljeni
papir (t)
Od toga prikupljeno
na kućnom pragu (t)
2022.880,532746,96
2021.852,50695,37
2020.819,18587,71
2019.803,45607,38
2018.449,38205,02
2017.238,5065,39
2016.466,2054,43
2015.445,8252,57
2014.319,565,70
2013.250,44 
2012.157,91 
2011.131,83 
2010.65,12 
2009.0,94 

Osim uz odvoz, otpadni papir može se odložiti na reciklažnom dvorištu i zelenim otocima.