Zeleni otoci

Korisnicima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada i na zelenim otocima. Trenutno je na području grada Koprivnice i prigradskih naselja postavljeno 62 zelena otoka s ukupno 229 spremnika za odvojeno prikupljanje staklene, metalne, papirne i plastične ambalaže, a postoje i dvije lokacije sa 2 spremnika za tekstil.

Ostale vrste otpada (ambalažni otpad, stiropor, gume, odjeća, elektronički otpad, baterije, akumulatori, ambalaža od herbicida, prozorsko staklo…) mogu se predati na reciklažnom dvorištu na adresi Herešin, Hrvatske državnosti 94.

KOLIČINE SAKUPLJENOG OTPADA NA ZELENIM OTOCIMA:
Tip otpada 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
Papir(t/god) 183,27 124,28 147,20 150,51 100,48 57,99 48,26 72,98 89,38 53,29 71,18 94,39 52,949
Staklo(t/god) 63,06 55,07 75,73 66.,8 73,13 108,20 103,63 109,36 112,25 157,44 190,54 198,22 237,181
Plastika(t/god) 5,82 8,00 8,88 13,19 18,06 18,79 18,64 36,54 34,97 22,85 57,16 107,31 79,195
Metal(t/god) 0,66 2,94 4,04 1,80 6,06 10,25 4,42 17,13 19,30 25,62 33,69 41,76 63,098
Tekstil(t/god) 0,55 6,45 20,40 9,18 18,11 12,73 13,891
UKUPNO: 252,81 190,29 235,85 232,38 197,73 195,23 175,50 242,46 276,32 268,38 370,68 454,43 446,314
POPIS LOKACIJA POSTAVLJENIH SPREMNIKA – ZELENI OTOCI GRAD KOPRIVNICA I PRIGRADSKA NASELJA
MO Ulica Dodatni opis lok. Vrsta spremnika PAPIR PLASTIKA METAL STAKLO RAJON
Podolice Domžalska kod West centra Zeleni otok 1 1 1 1 1
Podolice Varaždinska kod benzinske Petrol Zeleni otok 2 1 1 1 1
Podolice Varaždinska kod NK Močile Zeleni otok 1 1 1 1 1
Podolice Varaždinska Ulaz u N. Sertića Zeleni otok 1 1 1 1 1
Podolice Crnogorska na sredini ulice Zeleni otok 1 1 0 1 2
Podolice Križevačka cesta Zeleni otok 1 1 0 0 2
Vinica Tina Ujevića Zeleni otok 1 1 1 1 2
Vinica Vinica kod društvenog doma Zeleni otok 1 1 1 1 2
Podolice Vinogradska kod OŠ Podolice Molok 1 1 1 1 2
Kunovec Breg Koprivnička kod društvenog doma Zeleni otok 1 1 1 1 3
Kunovec Breg preko puta Vinogradske kod limarije Matić Zeleni otok 1 1 0 1 3
Starigrad Prvomajska-Nemčićev dol Zeleni otok 1 0 0 1 4
Reka Stjepana Radića kod društvenog doma Zeleni otok 1 1 1 1 4
Reka Stjepana Radića kod vrtića Zeleni otok 1 1 0 0 4
Bakovčica Bakovčica kod groblja Zeleni otok 1 1 1 1 5
Draganovec Draganovec kod društvenog doma Zeleni otok 1 1 0 1 5
Starigrad Krešimirova kod Doma kulture Zeleni otok 1 1 1 1 5
Jagnjedovec naselje Jagnjedovec kod MO Zeleni otok 1 1 1 1 5
Starigrad Pod lipama iza dječjeg igrališta Zeleni otok 0 0 1 1 5
Draganovec Svetog Vida kod kapele Zeleni otok 1 1 1 0 5
Centar Bjelovarska ulica kod mosta – šturc Zeleni otok 1 1 1 1 6
Centar Mosna 15 Komunalac Molok 1 1 1 1 6
Štaglinec naselje Štaglinec kod društvenog doma Zeleni otok 1 1 0 1 6
Štaglinec naselje Štaglinec kod trgovine Zeleni otok 1 1 1 1 6
Centar Potočna ulaz u Komunalac Zeleni otok 1 0 1 1 6
Centar Školska ulica – Đ. Estera kod dvorane Branimir Zeleni otok 1 1 1 1 6
Miklinovec Miklinovec kod društvenog doma Zeleni otok 1 1 1 1 7
Miklinovec Miklinovec ispred OŠ Braća Radić Zeleni otok 1 1 1 1 7
Lenišće Trg Zlate Bartl kod DV Zvjezdica Molok 1 1 1 1 7
Miklinovec Cerine, M. Krleže kod bazena Molok 1 1 1 1 8
Centar OŠ A.N.Gostovinski iza škole – unutar kruga Zeleni otok 0 1 1 0 8
Lenišće Trg Eugena Kumičića kod Doma za starije Molok 1 1 1 1 8
Ledinska Željka Selingera kod pastoralnog centra Zeleni otok 1 0 1 0 8
Herešin Herešin kod dječjeg igrališta Zeleni otok 1 1 1 1 9
Ledinska Kneza Domagoja kod Gimnazije Zeleni otok 1 1 1 1 9
Ledinska Stjepana Kukeca kod dječjeg igrališta Zeleni otok 1 1 1 1 9
Ledinska Čarda kod pruge Zeleni otok 1 1 1 0 10
Ledinska M. P. Miškine kod LIM-a Zeleni otok 1 1 0 1 10
Banovec Mirka Viriusa iza Staklenjaka Zeleni otok 1 1 1 1 10
Ledinska Peteranska parking nasuprot kampusa Zeleni otok 2 1 1 1 10
Centar Svilarska kod trafostanice Zeleni otok 1 1 0 1 10
Banovec Ante Starčevića Parking kod škola Zeleni otok 1 1 1 1 11
Banovec Duga ulica nasuprot Franje Gažija Zeleni otok 1 1 1 1 11
Taraščice Trg kralja Tomislava nasuprot vrtića Molok 1 1 1 1 11
Taraščice Trg kralja Tomislava iza željezničke kantine Zeleni otok 1 1 0 0 11
Taraščice Trg kralja Tomislava uz garaže Zeleni otok 1 1 1 1 11
Taraščice Trg podravskih heroja kod garaža, iza JUG centra Molok 1 1 1 1 11
Dubovec Antuna Mihanovića kod HEP-a Zeleni otok 1 1 1 0 12
Brežanec Cinderišće na kraju ulice Zeleni otok 1 1 1 1 12
Brežanec Starogradska kod kioska Zeleni otok 1 1 1 1 12
Dubovec Špoljarska kod dječjeg igrališta Zeleni otok 1 1 1 0 12
Dubovec J.J.Strossmayera 5 kod kioska Zeleni otok 3 2 1 1 13
Dubovec Trg kralja Zvonimira kod zgrade Papagajke Molok 1 1 1 1 13
Dubovec Križevačka ulica kod trafostanice Zeleni otok 1 1 1 1 13
Dubovec Ljudevita Posavskog preko puta Oaze Zeleni otok 2 2 1 1 13
Centar Vladimira Nazora kod kbr. 26 Zeleni otok 1 1 1 1 13
Taraščice Hercegovačka Škola Podravsko Sunce Zeleni otok 1 1 0 0 14
Taraščice Podravska iza autobusnog kolodvora Zeleni otok 1 1 1 1 14
Taraščice Trg kralja Krešimira kod dječjeg igrališta Zeleni otok 2 1 1 1 14
Centar Ivana Mažuranića kod HAK-a Molok 1 1 1 1 15
Brežanec Omladinska ulica križanje s Goričkom Zeleni otok 1 1 1 1 15
Brežanec Proljetna ulica kod dječjeg igrališta Molok 1 1 1 1 15
UKUPNO KONTEJNERA: 66 60 51 52
POPIS LOKACIJA ZELENIH OTOKA U OPĆINAMA
OPĆINA NASELJE PAPIR PLASTIKA STAKLO METAL TEKSTIL
Novigrad Podravski Borovljani 1 1
Delovi 1 1
Vlaislav 1 1
Drnje Botovo 1
Drnje 1 1 1
Torčec 1 1 1
Đelekovec Đelekovec – Miškine 2 2 2
Imbriovec 1 1 1
Legrad Zablatje 1 1
Kutnjak 1 1
Selnica Podravska 1 1
Veliki Otok 2 1
Legrad 3 1 1
Mali Otok 1 1
Koprivnički Ivanec Koprivnički Ivanec 2 1
Kunovec 1
Sokolovac Domaji 1 1 1
Srijem 1 1 1
Hudovljani 1 1 1
UKUPNO: 3 3 20 13 12
,