Recikliranje od A do Ž

 

Abecedni prikaz odvojenog prikupljanja komunalnog otpada:

Kamo i kako odložiti (zbrinuti) pojedinu vrstu otpada?

A

Aerosolne limenke – besplatno predati na reciklažno dvorište1/mobilno reciklažno dvorište (primjerice ambalaža od dezodoransa, laka za kosu i sl.)

Aluminijske folije – odložiti u sive kontejnere za metalnu ambalažu na zelenim otocima.

Akumulatori – besplatno predati na reciklažno dvorište/mobilno reciklažno dvorište ili predati prodavatelju (npr. trgovina) i posjedniku (npr. servis) koji su dužni preuzeti otpadne akumulatore kakve imaju u svom prodajnom programu, bez naknade i obveze kupnje za krajnjeg korisnika i bez obzira na proizvođača.

Ambalaža onečišćena opasnim tvarima (herbicidi, boje, lakovi, ulja, kemikalije) – besplatno predati na reciklažno dvorište/mobilno reciklažno dvorište (OPG, pravne osobe i obrtnici predaju prema rasporedu Savjetodavne službe).

Azbest – mogućnost besplatne predaje na reciklažnom dvorištu/mobilnom reciklažnom dvorištu do 200 kg svakih pola godine

B

Baterije – besplatno predati na reciklažno dvorište/mobilno reciklažno dvorište ili odložiti u spremnike namijenjene odvojenom skupljanju otpadnih baterija u većim trgovačkim centrima ili ispred Upravne zgrade Komunalca, na adresi Mosna 15, 48000 Koprivnica

Beton – može se dovesti na kompostište i reciklažno dvorište za građevni otpad4, za građane besplatno do jedne auto-prikolice mjesečno.

Bicikli – predati u CE-ZA-R2 .

Bilježnice (bez spiralnog uveza) – odložiti u plave kante/vreće u kućanstvu ili plave kontejnere na zelenim otocima.

Biljke – odložiti u smeđe posude za biorazgradivi otpad ili kompostere, besplatno predati na  kompostanu4.

Boja – besplatno predati na reciklažno dvorište/mobilno reciklažno dvorište.

Bijela tehnika (hladnjaci, perilice, pećnice, nape, zamrzivači, bojleri, štednjaci, sušila za ruke, i dr.) – nazvati broj 0800 444 110 radi besplatnog preuzimanja na kućnoj adresi, besplatno predati prodavatelju (trgovini) s bijelom tehnikom ili na reciklažno dvorište, uz uvjet da nije prethodno rastavljen radi vađenja zasebnih komponenti.

Boce pod tlakom (propan/butan-prazne) – besplatno predati na reciklažno dvorište/mobilno reciklažno dvorište.

Bočice od lijekova – besplatno predati na reciklažno dvorište/mobilno reciklažno dvorište.

Božićna drvca – prirodna božićna drvca besplatno predati na kompostanu4 u Herešinu. Tijekom siječnja božićna drvca prikupljaju se na lokacijama pored spremnika zelenih otoka i gradskom sajmištu u Koprivnici (raskrižje Sajmišne i Potočne ulice), prema rasporedu odvoza objavljenom na mrežnim stranicama Komunalca i Grada Koprivnice.

Britvice za brijanje – odložiti u spremnik za miješani komunalni otpad.

C

Celofan – odložiti u žute vreće ili žute kontejnere na zelenim otocima

Cement – može se dovesti na kompostište i reciklažno dvorište za građevni otpad4, za građane besplatno do jedne auto-prikolice mjesečno.

Cigle – može se dovesti na kompostište i reciklažno dvorište za građevni otpad4, za građane besplatno do jedne auto-prikolice mjesečno.

Cipele – odložiti u specijalizirane kontejnere za odlaganje tekstila5 (odjeće i obuće) ili besplatno predati na reciklažno dvorište1 .

CD, DVD i Video uređaji – postupa se kao i sa EE-otpadom (vidi pod ”EE-otpad”).

Cvijeće – odložiti u smeđe posude za biorazgradivi otpad ili kompostere, besplatno predati na  kompostanu4.

Č

Čavli – besplatno predati na reciklažno dvorište1 ili CE-ZA-R2

Čaše od jogurta, sira, pudinga – odložiti u žute vreće ili žute kontejnere na zelenim otocima (molimo isprati i očistiti od sadržaja).

Čestitke, časopisi – odložiti u plave kante/vreće u kućanstvu ili plave kontejnere na zelenim otocima.

Četkica za zube – odložiti u spremnik za miješani komunalni otpad.

D

Daske za građu, drvena građa – postupa se kao i s glomaznim otpadom (vidjeti pod ”glomazni otpad”).

Deke – odložiti u specijalizirane kontejnere za odlaganje tekstila5 (odjeće i obuće) ili besplatno predati na reciklažno dvorište1.

Deterdženti – odložiti u žute vreće ili žute kontejnere na zelenim otocima (molimo isprati i očistiti od sadržaja). Molimo ne bacati u plastičnu ambalažu, ako ambalaža deterdženta sadrži oznaku sadržavanja opasnih tvari.

Dječje igračke (na baterije) – postupa se kao i sa EE-otpadom (vidi pod ”EE-otpad”).

Drvo (netretirano) – predati na kompostanu i reciklažno dvorište za građevni otpad4.

E

Električni predmeti (EE – otpad) – predati ovlaštenom sakupljaču pozivom na broj 0800 444 110 koji besplatno preuzima (EE otpad) na kućnoj adresi, ili besplatno dovesti na reciklažno dvorište1, uz uvjet da nije prethodno rastavljen radi vađenja zasebnih komponenti.

F

Fluorescentne cijevi, žarulje, svjetiljke – smatra se opasnim otpadom te se predaju ovlaštenom sakupljaču pozivom na broj 0800 444 110 koji besplatno preuzima navedeni otpad na kućnoj adresi ili besplatno dovesti na reciklažno dvorište1 (OPREZNO RUKOVATI, PO MOGUĆNOSTI PREDAVATI U AMBALAŽI S KOJOM JE KUPLJENO).

Filmovi, fotografije i foto-papir – odložiti u spremnik za miješani komunalni otpad.

G

Glomazni otpad – odvozi se na zahtjev korisnika, pozivom na telefon: 048/251-844 ili mail: info@komunalac-kc.hr. Prilikom zahtjeva potrebno je dostaviti podatke o imenu i prezimenu korisnika, adresi, broju telefona te vrsti i približnoj količini glomaznog otpada. Nakon prijave Komunalac će vas obavijestiti o točnom datumu odvoza. Može se dovesti na reciklažno dvorište1. Svaki korisnik usluge ima pravo na besplatnu predaju glomaznog otpada do 4 m3 godišnje.

U nastavku je popis nekih od predmeta koji možete predati pod glomazni otpad:

1. KUPAONSKA OPREMA

kada (plastična, fiber staklena, metalna i sl.) tuš kada, sauna, kada za djecu, kupaonski ormar i police, zavjesa ili pregrada za tuš ili kadu, nosač zavjese (karniša), umivaonik, toalet i bide (školjka i daska), slavina za vodu, nosač tuša i crijevo za tuš, stalak za ručnike i sl., ogledalo.

2. STVARI ZA DJECU

stolica i hodalica za dijete, veće igračke, dječja kolica, auto sjedalica za dijete

3. PODNE OBLOGE I NAMJEŠTAJ

tepih, laminat, linoleum, parket, krzno i sl., ormar, komoda, ladičar, vitrina, noćni ormarić i sl., polica (npr. ugradbena, samostojeća, zidna i sl.), stol (npr. radni, za računalo, kuhinjski, za blagovaonu, toaletni i sl.), stolac, klupa, barska stolica, zidni/stolni sat većih dimenzija, daska kod uzglavlja kreveta, stalak (stolni, zidni za npr. tv/hi-fi), fotelja, naslonjač, krevet, tabure, madrac, nadmadrac, podnica kreveta, spužve, okvir za sliku većih dimenzija, prozorske zaštitne rešetke i grilje, sobne pregrade

4. KUHINJSKA OPREMA I VRTNA OPREMA

kuhinjski elementi (ugradbeni, samostojeći i dr.), sudoper, radna površina, šank, ograda i vrata, vrtni namještaj, vrtna klupa, vrtni alat, strojevi za vrt (tačke, kosilica i sl.), sjenica za vrt (rastavljena na dijelove dimenzija pogodnih za prijevoz), drvo (izrezano na dimenzije pogodne za prijevoz), posuda (za npr. cvijeće) i postolje/nosač većih dimenzija, vrtni ukrasi većih dimenzija, crijevo za vodu, oprema za razvođenje vode te posude za zalijevanje bilja, ljuljačka, suncobran i stalak za suncobran, sklopivi bazen, roštilj

5. OSTALI GLOMAZNI OTPAD

rolete, žaluzine, tende i sl., ljestve i samostojeće stepenice, vrata (npr. sobna, ulazna i dr.), staklo (okno), prozor, prozorski okvir, invalidska kolica, dekorativni predmeti većih dimenzija, oprema za kućne ljubimce većih dimenzija (akvarij, žičani kavez, i sl.), sprave za vježbanje i veća oprema za sport i rekreaciju (bicikl, daska za jedrenje/jahanje na valovima, kajak, kanu, pedalina i sl.), radijator, kante i posude većih dimenzija, tapete, daska za glačanje, okvir za sušenje rublja, kišobrani

Građevni otpad – može se dovesti na kompostanu i reciklažno dvorište za građevni otpad4, za građane besplatno do jedne auto-prikolice mjesečno.

Granje – predaje se na kompostanu4. Granje od proljetne i zimske rezidbe organizirano će se odvoziti tijekom ožujka na kompostanu (pratite našu internet stranicu gdje će biti objavljeni datumi odvoza).

Gume – besplatno predati na reciklažno dvorište1 (auto-gume se mogu ostaviti kod vulkanizera).

H

Higijenski ulošci – odložiti u spremnik za miješani komunalni otpad.

Hladnjaci i zamrzivači – postupa se kao i s bijelom tehnikom (vidi pod ”bijela tehnika”).

Hrana (ostaci termički obrađene hrane) – odložiti u spremnik za miješani komunalni otpad.

I

Igle (dijabetičarske igle) – proizvođač ili posjednik medicinskog otpada dužan je ovu vrstu predati ovlaštenoj osobi za gospodarenje medicinskim otpadom

Igračke – mogu biti donirane u dobrotvorne svrhe, ili ako su slomljene odložite ih u komunalni otpad. Veće igračke molimo odložiti u glomazni otpad, elektroničke igračke u EE otpad, a manje igračke u spremnik za miješani komunalni otpad.

Informatička oprema (miš, tipkovnica, monitor, kućište i sl.) – predati ovlaštenom sakupljaču pozivom na broj 0800 444 110 koji besplatno preuzima (EE otpad) na kućnoj adresi ili besplatno dovesti na reciklažno dvorište/mobilno reciklažno dvorište, uz uvjet da nije prethodno rastavljen radi vađenja zasebnih komponenti.

Izmet životinja – odložiti u spremnik za miješani komunalni otpad.

K

Kamere – postupa se kao i sa EE-otpadom (vidi pod ”EE-otpad”).

Katalozi – odložiti u plave kante/vreće u kućanstvu ili plave kontejnere na zelenim otocima.

Karton i kartonske kutije (bez ljepljive trake, plastike, stiropora i sl.) – odložiti u plave kontejnere na zelenim otocima ili besplatno predati na reciklažno dvorište/mobilno reciklažno dvorište.

Knjige – odložiti u plave kante/vreće u kućanstvu ili plave kontejnere na zelenim otocima.

Konzerve – odložiti u sive kontejnere za metal na zelenim otocima (molimo isprati i očistiti od sadržaja).

Kora od voća i povrća – odložiti u smeđe posude za biorazgradivi otpad ili kompostere.

Kosti – odložiti u spremnik za miješani komunalni otpad.

Kućanski aparati(hladnjaci, perilice, pećnice, nape, zamrzivači, bojleri, štednjaci, sušila za ruke, i dr.) – postupa se kao i s bijelom tehnikom (vidi pod ”bijela tehnika”).

Kuhinjski biootpad (kora i ostaci voća i povrća, talog kave i čaja, ljuske od jaja) – odložiti u smeđe posude za biorazgradivi otpad ili kompostere, kompostana4.

L

Lak za nokte – besplatno predati na reciklažno dvorište1 / mobilno reciklažno dvorište.

Letci – odložiti u plave kante/vreće u kućanstvu ili plave kontejnere na zelenim otocima.

Limenke (aluminijske ili čelične) – odložiti u sive kontejnere na zelenim otocima (molimo isprati i očistiti od sadržaja).

Lijekovi – lijekove koji su u originalnom pakiranju možete donirati ambulanti svog liječnika, a stare lijekove kojima je prošao rok valjanosti treba odnijeti u najbližu ljekarnu i odložiti u za to specijalizirane spremnike ili predati na reciklažno dvorište1.

LJ

Ljuske od jaja – odložiti u smeđe posude za biorazgradivi otpad ili kompostere, kompostana4.

M

Madraci – postupa se kao i s glomaznim otpadom (vidjeti pod ”glomazni otpad”).

Mjehurasta (blister) ambalaža – odložiti u žute vreće ili žute kontejnere na zelenim otocima.

Mast (jestiva) – besplatno predati na reciklažno dvorište1.

Maziva mast (za vozila) – besplatno predati na reciklažno dvorište1.

Medicinski otpad – proizvođač ili posjednik medicinskog otpada dužan je ovu vrstu predati ovlaštenoj osobi za gospodarenje medicinskim otpadom.

Meso/riba – odložiti u spremnik za miješani komunalni otpad.

Metalna ambalaža (posuđe, limenke) – besplatno predati na reciklažno dvorište1 ili CE-ZA-R2

Mikrovalne pećnice – postupa se kao i s EE-otpadom (vidi pod ”EE-otpad”).

Mobiteli – postupa se kao i s EE-otpadom (vidi pod ”EE-otpad”).

Motorno ulje – besplatno odložiti u spremnike na reciklažnom dvorištu1 (za građane).

N

Najlon – odložiti u žute vreće ili žute kontejnere na zelenim otocima (veće količine možete i samostalno besplatno predati na reciklažnom dvorištu1.

Namještaj – postupa se kao i s glomaznim otpadom (vidi pod ”glomazni otpad”).

Naočale – odložiti u spremnik za miješani komunalni otpad.

Novine – odložiti u plave kante/vreće u kućanstvu ili plave kontejnere na zelenim otocima

O

Odjeća – odložiti u specijalizirane kontejnere za odlaganje tekstila5 (odjeće i obuće) ili besplatno predati na reciklažno dvorište1.

Omotnice – odložiti u plave kante/vreće u kućanstvu ili plave kontejnere na zelenim otocima (prethodno ukloniti prozirnu plastičnu foliju na okviru za primatelja, ako je ima).

Orahovo lišće – može se predati samo u smeđim vrećama kako bi se omogućila njegova zasebna obrada na kompostani u Herešinu (smeđe vreće mogu se kupiti na blagajnama Komunalca po cijeni od 3,50  kuna po komadu, a odvoz će biti prema rasporedu koji važi za odvoz biorazgradivog otpada u smeđim posudama ili zelenim vrećama).

P

Papir za zamatanje – odložiti u plave kante/vreće u kućanstvu ili plave kontejnere na zelenim otocima

Papirnate vrećice – odložiti u plave kante/vreće u kućanstvu ili plave kontejnere na zelenim otocima

Pelene (jednokratne) – odložiti u spremnik za miješani komunalni otpad.

Pesticidi – besplatno predati na reciklažno dvorište1/mobilno reciklažno dvorište

Pijesak za životinje – odložiti u spremnik za miješani komunalni otpad.

Pisaći i kompjuterski papir – odložiti u plave kante/vreće u kućanstvu ili plave kontejnere na zelenim otocima

Pisma – odložiti u plave kante/vreće u kućanstvu ili plave kontejnere na zelenim otocima

Plastična ambalaža (boce, folija, čepovi, vrećice, tanjuri, pribor za jelo) – odložiti u žute vreće ili žute kontejnere na zelenim otocima (molimo isprati i očistiti od sadržaja).

Plastificirani i metalizirani papir – odložiti u spremnik za miješani komunalni otpad.

Plastika (tvrdi plastični predmeti kao dječje igračke, plastične tegle za cvijeće, vrtni namještaj) – besplatno predati na reciklažnom dvorištu1 ili se odvozi kao glomazni otpad (vidjeti pod ”glomazni otpad”).

Podlošci za jaja – odložiti u plave kante/vreće u kućanstvu ili plave kontejnere na zelenim otocima

Poklopci za staklenke (metalni) – odložiti u sive kontejnere za metalnu ambalažu na zelenim otocima

Pokrivači i jastuci (od vate) – odložiti u specijalizirane kontejnere za odlaganje tekstila5 (odjeće i obuće) ili besplatno predati na reciklažno dvorište1

Pokrivači i jastuci (od perja) – postupa se kao i sa glomaznim otpadom (vidjeti pod ”glomazni otpad”), a  može se besplatno predati i na reciklažno dvorište1.

Porculansko posuđe i predmeti – odložiti u spremnik za miješani komunalni otpad.

Posuđe od keramike – možete besplatno dovesti na kompostište i reciklažno dvorište za građevni otpad4.

Prospekti – odložiti u plave kante/vreće u kućanstvu ili plave kontejnere na zelenim otocima

R

Računala – postupa se kao i s EE-otpadom (vidi pod ”EE-otpad”).

Radijatori – predaju se kao glomazni otpad (vidjeti pod ”glomazni otpad”). Mogu se besplatno predati na reciklažno dvorište1 ili CE-ZA-R2.

RTV-uređaji – postupa se kao i s EE-otpadom (vidi pod ”EE-otpad”).

S

Slikovnice – odložiti u plave kante/vreće u kućanstvu ili plave kontejnere na zelenim otocima.

Staklo (prozorsko, automobilsko, armirano) – besplatno predati na reciklažnom dvorištu1.

Staklene boce, čaše, staklenke – odložiti u zelene spremnike na zelenim otocima (molimo isprati i očistiti od sadržaja te skinuti čepove i zatvarače), reciklažno dvorište1.

Staklena vuna – ovlašteni skupljač je  C.I.A.K. d.o.o.3

Stiropor (bez primjesa i masnoća) – besplatno predati na reciklažnom dvorištu1.

Š

Šamponi – odložiti u žute vreće ili žute kontejnere na zelenim otocima (molimo isprati i očistiti od sadržaja)

Štednjaci – postupa se kao i sa EE-otpadom (vidi pod ”EE-otpad” ili ”bijela tehnika”).

T

Tegle od cvijeća – ovisno o vrsti materijala – plastične tegle u žuti spremnik, betonske kao građevni materijal, dok velike dimenzije istih možete predati besplatno na reciklažnom dvorištu1.

Telefoni – postupa se kao i s EE-otpadom (vidi pod ”EE-otpad”).

Tetrapak – odložiti u žute vreće ili žute kontejnere na zelenim otocima (molimo isprati i očistiti od sadržaja)

Televizor – postupa se kao i s EE-otpadom (vidi pod ”EE-otpad”).

Tkanina – odložiti u specijalizirane kontejnere za odlaganje tekstila5 (odjeće i obuće) ili besplatno predati na reciklažno dvorište1

Toneri – besplatno predati na reciklažnom dvorištu 1 (za građane).

U

Ulje (otpadno jestivo) – besplatno odložiti u spremnike na reciklažnom dvorištu1/mobilnom reciklažnom dvorištu/spremnike za ulje na 4 lokacije zelenih otoka6

V

Vatrostalno staklo – manje količine besplatno predati na reciklažnom dvorištu, a velike količine odlažu se kao glomazni otpad (vidi ”pod glomazni otpad”).

Videokazete – postupa se kao i s EE-otpadom (vidi pod ”EE-otpad”).

Vješalice – ovisno o vrsti materijala – plastične odložiti u žute spremnike za plastiku, drvene u građevni otpad, a metalne u sive spremnike na zelenim otocima.

Vrata – besplatno predati na reciklažnom dvorištu1 ili predati kao glomazni otpad (vidi pod ”glomazni otpad”).

Vrećice od usisavača – odložiti u spremnike za miješani komunalni otpad.

Vrtni otpad (ostaci voća i povrća, lišće, trava, sitno granje, ostaci kave i čaja)u smeđe posude za biorazgradivi otpad ili kompostere. Može se besplatno predati na kompostani4.

Z

Zavjese – odložiti u specijalizirane kontejnere za odlaganje tekstila5 (odjeće i obuće) ili besplatno predati na reciklažno dvorište1

Zemlja – u smeđe posude za biorazgradivi otpad ili kompostere. Može se besplatno predati na kompostani i reciklažnom dvorištu za građevni otpad4

Ž

Žardinjere (plastične) – besplatno predati na reciklažnom dvorištu1.

Žardinjere (betonske) – mogu se besplatno dovesti na kompostanu i reciklažno dvorište za građevni otpad4

Žarulje (štedne)  – smatra se opasnim otpadom te se predaju ovlaštenom sakupljaču pozivom na broj 0800 444 110 koji besplatno preuzima navedeni otpad na kućnoj adresi ili besplatno dovesti na reciklažno dvorište (OPREZNO RUKOVATI, PO MOGUĆNOSTI PREDAVATI U AMBALAŽI U KOJOJ JE KUPLJENO)

Žice – ovisno o vrsti materijala – plastične u žute spremnike za plastiku, ostale vrste materijala besplatno predati na reciklažno dvorište1/mobilno reciklažno dvorište.

Lokacije za predaju otpada

1 Reciklažno dvorište Herešin, Hrvatske državnosti 94, Herešin, tel. 048/649-348

2 CE-ZA-R, Dravska 22, Koprivnica (bivša Sirovina), tel. 048/222-143

3 CIAK, Zagreb, tel. 01/3794-451,  e-mail: ciak@ciak.hr

4 Kompostana i reciklažno dvorište za građevni otpad Komunalac d.o.o., Marovska 22, Herešin, tel.048/636-008.

5 Lokacije kontejnera za tekstil i obuću: ispred Upravne zgrade Komunalca, Mosna 15, Koprivnica i na Gradskom groblju Pri Sv. Duhu, Varaždinska 18 – ispred starog objekta Komunalca.

6 Lokacije spremnika za jestivo ulje: Mosna ulica 15, kod zelenog otoka; Miroslava Krleže 81, kod zelenog otoka (Bazeni Cerine); Križevačka ulica 31 B, kod zelenog otoka (Papagajka); Trg Podravskih heroja, kod zelenog otoka

Skip to content