Obavijest

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15) i

Javni poziv

GKP Komunalac d.o.o. kao upravitelj nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice, obavještava sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa nerazvrstanim cestama, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta